Joomla - Verkkosivun luominen

 

Ennen verkkosivuston tekoa Joomlalla sinun pitää sisäistää se tapa jolla Joomla toimii. Miten kategoriat, blogit ja listat toimivat keskenään?

 

Onkin syytä tehdä huolellinen pohja työ rakenteeseen ennen kuin alat tuottamaan varsinaista sisältö sivustollesi.

 

Yksi keskeinen asia on ymmärtää se, ettei Joomlassa ole varsinaisesti sivuja! Vaan sisältöä tuodaan sivupohjaan placeholdereilla. Käyttäjän klikatessa jotain linkkiä Joomla tietää mikä sisältö pitää kyseiselle sivulle hakea tietokannasta, edellyttäen että ole määrittänyt kyseiselle sivulla tuotavaksi oikean sisällön.

 

Joomla luo sivun kahdella eri päätavalla

  • Components
    • Articles (organisoidut tai organisoimattomat)
    • Muut komponentti, kuten web-linkit
  • Moduulit

 

Muuten sivun rakenne muodostuu muutamasta elementistä. Päärakenteesta, jonka keskellä sivua on iso kolummi. Moduulit ovat sitten päärakenteen reunoilla.

 

Kuinka Joomla järjestelee artikkelit?

Jos sivustolla tulee olemaan vain vähän artikkeleja 1-10 niin silloin kategoriointi menetelmänä voi käyttää mallia kategorioimattomat. Silloin sivulla on yksinkertaista ja selkeää liikkua. Silloin sivuja on enemmän on syytä laatia huolellinen ja looginen kategoria systeemi, jotta sivuilla liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa. Sekä silloin myös itse saat lisättyä uutta tietoa helpommin, kun tiedät mistä löydät oikean paikan.

 

Kuten monissa muissakin julkaisujärjestelmissä Joomla tarjoaa hierarkian jonka avulla suuretkin artikkeli määrät saa pysymään järjestyksessä eri kategorioissa.

 

Katergoriat

Kategoriat ovat hierarkian korkeimmalla tasolla. Kategoriat ovat ”kansioita”, joiden sisällä voi tarvittaessa olla ala kansioita.

 

Artikkelit

Artikkelit ovat hierarkian pohjalla, mutta tärkeimpiä. Ne luovat julkaisujärjestelmässä vierailijoiden näkemät ”sivut”.