Valokuvaus tekniikat - Valotus

 

Valotus on keskeinen osa valokuvaamista. Valotuksen lopputulokseen vaikuttavat ISO-arvo, aukko ja suljinaika. Muuttamalla näitä kolme arvoa saat aikaiseksi hyvinkin erilaisia valokuvia samasta kohteessa, samoissa olosuhteissa.

 

Riittää, että teet säätö muutoksen yhteenkin näistä muuttujista niin johan syntyy erilainen valokuva.

 

ISO-arvo

ISO arvoa muuttamalla säädetään miten kameran kenno reagoi valoon. ISO arvoa numeerisesti nostaessa kameran kennon herkkyys kasvaa.

 

Mitä isompaa ISO-arvo käytetään on mahdollista käyttää nopeampia suljinaikoja ja pienempiä aukko-arvoja. Huonoa isoissa ISO-arvoissa on se, että kohinan määrä kuvissa kasvaa.

 

Aukkosuhde

Aukkosuhteella määritetään miten paljon valoa päästetään kameran kennolle kuvaushetkellä. Valon määrän lisäksi aukon koko vaikuttaa kuvan syväterävyyteen. Mitä suurempaa aukkoa (pienempi F-luku) käytetään sitä lyhyempi syväterävyysalue on. Vastaavasti mitä pienempää aukkoa (suurempi F-luku) käytetään sitä suurempi on kuvassa oleva syväterävyys.

 

Suljinaika

Suljinajalla vaikutetaan eri asioihin. Mitä nopeampi suljin aika sitä todennäköisemmin kuvasta tulee kauttaaltaan terävä eli kuvassa oleva liike pysähtyy. Pitkillä valotusajoilla saadaan kuvassa liike esiin jopa huomattavasti todellisuutta korostuneemmin. Kuten esimerkiksi koskea kuvattaessa pitkällä valotusajalla muuttuu veden virtaus kuin unenomaiseksi.

 

Tavallisessa kuvauksessa kannattaakin lähtökohtaisesti käyttää mahdollisimman nopeaa suljinaikaa, jotta kuvista tulisi teräviä. Yleisissä suosituksissa onkin usein sanottu, että suljin ajan pitäisi olla 1,5 kertainen käytettävään polttoväliin suhteutettuna. Esimerkiksi 100mm > 150/, s300mm > 450/s. Tosin nykyään monissa kameroissa tai objektiiveissa on mukana kuvanvakaaja, joiden avulla saadaan tarkkoja kuvia hitaammillakin suljinajoilla.