MySQL tietokanta

 

MySQL on SQL-tietokannan hallintajärjestelmä. MySQL on saatavissa vapaappa GNU GPL -lisenssillä tai kaupallisella lisenssillä, jos GPL ei ole sopiva. MySQL voidaan hallinnoida komentoriviltä tai graaffisilla ohjelmilla, joita ovat MySQL Administrator, MySQL Query Browser ja phpMyAdmin.

Lähde: Wikipedia.fi.

 

Tietotyypit

 

Avaimet

primary key - Kenttä on taulun perusavain ja tieto pitää olla yksilöllinen.

 

auto_increment - Tarkoittaa, että mySQL huolehtii numeroiden lisäämisestä ja poistamisesta automaattisesti. Jos tietoa lisätään, ID:n arvo on seuraava vapaa luku.

 

not null - Esim.  Lomakkeessa kenttä ei saa olla tyhjä, jotta lomakkeen tietojen lähetys tietokantaan onnistuisi. Not null:illa voi siis päättää mitkä tiedot on pakko lomakkeesta täyttää, jotta lomakkeen lähetys onnistuu.

 

Numerot

tinyint – Kokonaisluku 1-3 numeroa. Numerot -128-+127, unsiged komennolla 0-255. Olen käyttänyt ID tiedon syöttämisessä, järjestää ID:t numeroiden mukaan järjestykseen.

 

smallint – Kokonaisluku 1-5. Numerot -32768-+32767, unsiged komennolla 0-655535.

 

float - Liukuluku, desimaaliluvut. Käytettiin harjoituksessa CPU tiedon kertomiseen. float(4,2) tarkoittaa että CPU kenttään voi syöttää/tuoda luvun jossa on yhteensä max 4 numeroa, joista 2 desimaaleja.

 

Merkit

char – Voi märittää merkkien määrän 0-255 merkkiin. Tietokanta varaa heti halutun määrn merkkejä ja näin toimii nopeammin, esim char(10) varaa 10 merkkiä. Käytetty esim. nimissä ja puhelinnumeroissa

 

enum – Voit luoda vaihtoehtolistan, joista arvo valitaan. Voi sisältää 65535 erilaista arvoa. Käyttäjä voi valita vain yhden.

 

varchar – Vaihtuvamäärä merkkejä. Tietokanta laskee tarvittavan merkkimäärän ja se vie enemmän aikaa kuin char. Varcharia kannattaa käyttää kun ei tiedä merkkienmäärää ja siis merkkejä/tekstiä tulee paljon, mutta x-määrä.

 

set – Luo vaihtoehtolistan, joista arvo valitaan. Voi sisältää 64 arvoa.

 

alter table taulu change kenttä kenttä float(4,2); - Taulun kentän arvon muuttaminen. Alter table taulu= mitä taulua muokataan, change taulu taulu= taulun nimen muutos, float(4,2)= komento.

 

char(luku) – Määriteään merkkien maksimäärä, pellkä char() toimii nopeammin kuin varchar, kun se automaattisesti varaa tietyn merkkimäärän.

 

varchar – Merkkien määrä on rajoittamaton, mutta tämä on käytön kannalta hitaampi kuin char(), koska merkit pitää laskea erikseen.

 

tinyint – Kokonaisluku 1-3. Määrä -128-+127 tai 0-255 väliltä.

 

smallint – Kokonaisluku 1-5. Määrä -32768-+32767 tai 0-65535 väliltä.

 

integer – Kokonaisluku -2147483648-+2147483647 tai 0-4294967295.

 

drop – Poistaa halutun asian.

 

Linkkivinkit

MySQL.comRatol MySQLphpMyAdmin.net