Joomla - Meta Settings

 

Meta Settings kohdassa voit syöttää meta tietoja. Näillä ei tosin ole kovin paljon merkitystä, koska metadatat syötetään tarkemmin myöhemmin lähdekoodiin tietoa vieviin moduuleihin.

 

Tärkeintä on laittaa täpät kohtiin: Show Tittle Meta Tag:  Yes ja Show Author Meta Tag: Yes.