Joomla - Sivupohjan osia

 

Asiaa suositun Joomla julkaisujärjestelmän sivupohjien eri osista.

 

Moduulit sivupohjissa

Kun moduulia kutsutaan index.php –tiedostoon voidaan käyttää muutamia vaihtoehtoja. Syntaxi on seuraavanlainen:

 

<jdoc:include type=”modules” name=”location” style=”option” />

 

Tyyli (style) joka on vapaaehtoinen määrite, on määritetty seuraavassa paikassa: templates/system/html/modules.php. Joomla versiossa 1.5 oletuksena sieltä löytyy vaihtoehdot: table, horz, xhtml, rounds ja none.

 

Configuration.php-tiedosto

Echo toiminnolla voit hakea sivustolle tietoja suoraan configuration-php –tiedosta.

 

Sivuston nimi haluamaasi kohtaan

Liitä koodiin

echo $mainframe->getCfg(’sitename’);

 

Administratorin nimi esille

Liitä koodiin

echo $mainframe->getCfg(’mailform’);

 

Templaten nimi esille

Liitä koodiin

echo $this->template

 

Katseltavan sivun URL-esille

Liitä koodiin

echo JURL::base();

 

typography.css-tiedosto

Selainten oletusasetusten nollaaminen tapahtuu seuraavalla tavalla. Lisää alla oleva tieti CSS-tiedoston alkuun:

 

* {

   margin:0;

   padding:0;}